dünyada ilkler.

#1
MÖ 4241 - Olayların hassas olarak tarihlenebildi i ilk yıl. Bu, Mısırlıların takvimi yapmalarıyla mümkün oldu.
MÖ 3200 - Mezopotamyalı Sümerler yazıyı kullanan ve tekerle in resmini çizen ilk halk oldu.
MÖ 3000 - Babilliler ilk toplama makinesi olan abaküsü icat etti.
MÖ 1300 - Suriyeliler kendi alfabelerini geliştirdi.
MÖ 700 - Lidya'da (bugünkü Türkiye'de) malların alım satımı için ilk kez para kullanıldı.
MÖ 287 - Kaldıraç ve vida kullanarak pek çok de erli mekanik aygıt icat eden Arkhimedes do du
MÖ 10 - Romalı mimar Vitruvius bir vinç tasarladı.

999 - Milattan sonra Bir keşiş tarafından mekanik saat icat edildi
1000 civarı
Çinliler havai fişek yapmak ve işaret göndermek için barut kullandı.
1045 civarı
Çin'de Pi Cheng portatif matbaa harflerini icat etti.
1280
İlk gözlük İtalya'da yapıldı.
1450'ler
Johannes Gutenberg'in baskı makineleri kitap üretiminde çı ır açtı. Bunun sonucunda yeni icatlar hakkındaki bilgilerin yayılması hızlandı.
1452
Birçok makine icat eden sanatçı Leonardo da Vinci do du.
1569
Flaman haritacı Mercator, yeni bir harita yapma yöntemi geliştirdi.
1592
Galileo, cisimleri 30 kez büyüten bir teleskop yaptı.
1614
İskoçyalı matematikçi John Napier logaritma cetvelini icat etti.
1642
Blaise Pascal, babasının vergi hesaplarında kullanması için bir toplama makinesi icat etti.
1643
Evangelista Torricelli, hava basıncını ölçmek için şimdi cıvalı barometre denilen cihaz icat etti.
1656
Christian Huygens, Galileo'nun fikirlerine dayanan hassas bir sarkaçlı saat tasarladı.
1665
Robert Hooke'un Küçük Ç'izimler adlı kitabındaki çizimler, yeni mikroskopların gücünü gösteriyordu.
1668
Isaac Newton ilk aynalı teleskopu yaptı.
1698
Thomas Savery'nin yaptı ı ilk buhar makinesi, su altında kalan madenlerdeki suyu dışarı pompalamada kullanıldı.
1733
İngiliz bir dokumacı tarafından icat edilen "uçan mekik" adındaki alet bir kişinin bir günde üretebilece i kumaş miktarını ikiye katladı.
1771
Richard Arkwright'ın suyla çalışan çıkrı ı eskiye göre çok daha sa lam pamuk ipli i üretiyordu.
1778
Joseph Braham'ın yeni tuvalet sistemini icat etmesiyle ev içi sa lık koşullarında önemli bir gelişme kaydedildi.
1783
Marquis de Jouffroy d'Abbans ilk buharlı gemiyi yüzdürdü.
1783
Montgolfier Kardeşler bir sıcak hava balonunu başarıyla uçurdu.
1797
Bir Fransız, balondan paraşütle atla¤¤¤¤¤ paraşütün önemini gösterdi.
1801
İlk denizaltılardan olan Nautilus ilk yolculu unu tamamladı.
1804
Richard Trevithick raylar üzerinde giden ilk buharlı lokomotifi yaptı.
1814
Friedrich König elle çalışan matbaadan çok daha hızlı olan buharlı matbaayı geliştirdi.
1815
Humphry Davy, madenlerde çalışmayı çok daha güvenli hale getiren bir madenci lambası icat etti.
1819
Augustus Siebe basınçlı bir dalgıç elbisesi tasarla¤¤¤¤¤ insanların daha derinlere dalabilmesini sa ladı.
1821
Charles Babbage, karmaşık matematiksel tabloları otomatik olarak hesaplamak için tasarladı ı "fark makinesi"nin üzerinde çalışmaya başladı.
1826
Fransız fizikçi Joseph Niepce tarihteki ilk foto rafı çekti.
1829
George Stephenson, en iyi buharlı lokomotif tasarlama ve yapma yarışmasını kazandı. Rocket adlı bir lokomotif üretti.
1830
İlk dikiş makinesi Fransız terzi Barthelemy Thimonnier tarafından tasarlandı.
1836
Samuel Colt, yaptı ı hızlı ateş eden tabanca "altıpatlar"ın patentini aldı.
1837
Isambard Kingdom Brunel, ilk kıtalararası buharlı gemiyi yüzdürdü.
1837
İki İngiliz mucit William Cooke ve Charles Wheatstone ilk elektrikli telgraf makinesini yaptı.
1839
Louis Daguerre vesikalık foto raflarda çok tutulan daguerrotype foto raf tekni ini icat etti.
1843
Samuel Morse, telgraf mesajlarında kullanılmak üzere nokta ve çizgilerden oluşan ünlü mors alfabesini icat etti.
1846
Amerikalı bir dişçi bir çene ameliyatında acıyı hissettirmemek için eter kullandı.
1848
İlk yürüyen merdiven, New York'ta turist çekmek için kuruldu.
1849
Çengelli i ne icat edildi.
1857
New York'ta bir dükkan asansörü olan ilk bina oldu. 1860
Belçikalı Etienne Lenoir ilk içten yanmalı motoru yaptı.
1863
İlk metro (yeraltı demiryolu) hattı Londra'da işletmeye açıldı
1868
Bir gazetenin yazı işleri müdürü olan Christopher Sholes ilk kullanışlı daktiloyu yaptı.
1872
Foto rafçı Eadweard Muybridge ilk ardışık foto raflar dizisini çekti.
1876
Alexander Graham Bell ilk telefon konuşmasını yaptı.
1876
Amerikalı üretken mucit Thomas Edison icatlar fabrikasını kurdu.
1877
Edison fonografı icat etti.
1878
Joseph Swan elektrik ampulünü icat etti.
1879
Ernst von Siemens elektrik döşenmiş bir hat üzerinde giden ilk elektrikli treni sergiledi.
1881
Emile Berliner, yassı plaklar kullanan ilk gramofonu yaptı.
1884
Hiram Maxim ilk makineli tüfe i tanıttı.
1885
Fizikçi Heinrich Hertz elektromanyetik dalgaların varlı ını gösterdi.
1885
Avusturyalı kimyacı Carl Auer, muma göre daha kullanışlı ve güvenli olan bir havagazı lambası icat etti.
1886
Linotip adlı makine, gazetelerin ve kitapların daha hızlı hazırlanmasını sa ladı.
1888
George Eastman, Kodak no.l adlı foto raf makinesini üretti ve müşterilerinin filmlerini banyo etti.
1889
Edison'un yardımcısı Charles Batchelor sinema filmlerinin seslendirilmesi üzerine deneyler yaptı.
1890
Daimler motor şirketi, dört tekerlekli ve akaryakıtla çalışan otomobil üretimine başladı.
1890
Herman Hollerith'in icat etti i elektrikli sayma makinesi sayesinde Amerika'da nüfus sayımı işlemi çok hızlı bir şekilde sonuçlandırıldı.
1895
Paris'te Lumiere Kardeşler 10 hareketli filmden oluşan bir gösteri yaptı.
1898
Valdemar Poulson, modern teybin öncüsü olan bir cihaz yaptı.
1901
King Camp Gillette, kullanıldıktan sonra atılan ilk güvenli traş bıça ının patentini aldı.
1902
İtalyan Guglielmo Marconi, Manş Denizi üzerinden radyo dalgalarıyla mesaj iletmeyi başardı.
1903
Amerikalı Wright Kardeşler ilk motorlu uça ın uçuşunu gerçekleştirdi.
1903
Henry Ford, yeni araba fabrikasıyla seri üretim tekni ini getirdi.
1903
Willem Einthoven, kalbin işleyişini kaydeden elektrokardiyografi cihazını icat etti.
1904
John Fleming'in geliştirdi i cam diyotlar radyo cihazlarının vazgeçilmez parçası oldu.
1908
Adını mucidinin adından alan Geiger sayacı radyasyonu saptamak ve ölçmek için kullanılmaya başlandı.
1909
General Electric şirketi elektrikli ekmek kızartma makinesini yaptı.
1923
İki İsveçli mucit ilk buzdolabını tasarladı.
1925
Londra'da trafik lambaları kullanılmaya başlandı.
1926
John Logie Baird ilk televizyon görüntüsünü başarıyla iletti.
1926
Robert Goddard ilk sıvı yakıtlı roketi fırlattı.
1928
Bir Amerikan icadı olan seloteyp günlük yaşama girdi.
1929
Philip Drinker, hastaların solunum yapmasına yardım etmek için "demir ci er"i icat etti.
1933
İki Alman bilim adamı Max Kroll ve Ernst Ruska elektron mikroskobunu yaptı.
1933
Bir kedinin gözünün araba farlarını yansıtmasından esinlenen Percy Shaw, sürücülerin dikkatini yol çizgilerine çeken kedigözünü icat etti.
1935
Alman şirketi AEG, sesi kaydetmek için plastik manyetik teyp bandını geliştirdi.
1937
Dünyanın en büyük zeplini Hindenburg'un yanıp 35 yolcunun ölmesinden sonra zeplinle taşımacılıktan vazgeçildi.
1938
Macar mucit Lazlo Biro, biro da denilen bilye uçlu tükenmez kalemi icat etti.
1938
Amerikalı Chester Carlson ilk fotokopi makinesini icat etti.
1939
İgor Sikorsky adlı bir Rus mühendis tarafından ilk helikopter yapıldı.
1942
Wernher von Braun, AImanya'nın ilk uzun menzilli füzesi olan V-2'yi fırlattı.
1942
Enrico Fermi, ABD'nin Chicago kentinde, nükleer enerjinin denetim altına alınabildi i bir nükleer reaktör yaptı.
1945
Amerikalı mucit Percy Spencer, ilk mikrodalga fırını tasarla¤¤¤¤¤ patentini aldı.
1945
ABD, Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki şehirlerine atom bombası attı.
1946
John Mauchy ve John Eckert'in geliştirdi i, Amerika'nın ilk elektronik bilgisayarı ENIAC halka gösterildi.
1947
Edwin Land bir dakikadan az bir sürede siyah beyaz foto raf çıkaran polaroid makineyi icat etti.
1948
Amerikalı üç bilim adamı John Bardeen, Walter Brattain ve William Shockley transistör denilen bir cihaz icat ederek elektronik devrelerin çok daha küçülmesini sa ladı. Daha sonra, bu icatlarıyla Nobel Odülü aldılar.
1957
Sovyetler Birli i tarafından Dünya'nın çevresinde dönen insan yapımı ilk cisim Sputnik I fırlatıldı.
1959
Christopher Cockerell tarafından tasarlanan hoverkraft halka gösterildi.
1960
Theodore Maiman ilk lazeri yaptı.
1962
Telefon konuşmalarının yanında canlı televizyon görüntülerini de ileten Telstar adlı uydusu fırlatıldı.
1977
Dünya'nın tekrar kullanılabilen ilk uzay gemisi olan Uzay Meki i, ABD tarafından fırlatıldı.
1982
Philips ve Sony şirketleri kompakt diski çıkardı.
1987
İlk sayısal ses bantları (DAT) üretildi.
1990
Yüksek netlikte televizyon (HDTV) yayını ilk kez yapıldı.