Motorola V975-v980-v1050 şarz problemi olanlar buraya