Nokia C6-01 Yan switch (Kilit tuşu yolları) olan ?